Polityka prywatności

  1. Podmiotem zarządzającym serwisem www.pedross.pl jest BAZA SZEJKO SPÓŁKA JAWNA
    KRS:0000008466, NIP:5841012961, REGON:190313467, z siedzibą w Pruszcz Gdański, Batalionów Chłopskich 14 (kod pocztowy: 83-000), dalej zwana “Administratorem”. Administrator zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących odwiedzających serwis.
  2. Dane dotyczące użytkowników serwisu nie będą przekazywane ani sprzedawane firmom ani osobom trzecim.
  3. Dane przekazywane przez użytkowników serwisu będą wykorzystane jedynie na podstawie udzielonej przez nich zgody we wskazanym w tej zgodzie zakresie.
  4. Administrator może także wykorzystać technologie pozwalające na zbieranie niektórych informacji technicznych, takich, jak adres IP użytkownika, typ przeglądarki internetowej oraz używany system operacyjny (patrz także pkt. 5)
  5. Serwis zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies Serwisu.
  6. Administrator gromadzi statystyki odpowiedzialności Serwisu.
  7. Niniejsza polityka nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności o ochronie konsumentów i konkurencji. W razie sprzeczności postanowień polityki z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień polityki stosuje się te przepisy, a pozostała część polityki pozostaje w mocy.
  8. Dla korzystania z serwisu internetowego www.pedross.pl wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz w przypadku części usług czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.